çok kısa dalga kuşakları

çok kısa dalga kuşakları

bk. çok yüksek yinelenim kuşakları


çok kısa dalga kuşakları için benzer kelimeler


çok kısa dalga kuşakları, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
çok kısa dalga kuşakları kelimesinin tersten yazılışı ıralkaşuk aglad asık koç diziliminde gösterilir.