çok-kutuplu sinir gözesi

çok-kutuplu sinir gözesi İng. multipolar nerve-cell

(karşılık): multipolar nöron, (Lat. Multus=birçok,Lât. Polus = kutup), (Yun. Neuron= sinir) Gövdesinde aksonla birlikte birçok kalın dendrit taşıyan sinir gözesi.


çok-kutuplu sinir gözesi için benzer kelimeler


çok-kutuplu sinir gözesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', '-', 'k', 'u', 't', 'u', 'p', 'l', 'u', ' ', 's', 'i', 'n', 'i', 'r', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
çok-kutuplu sinir gözesi kelimesinin tersten yazılışı isezög rinis ulputuk-koç diziliminde gösterilir.