çok taraflı takas

çok taraflı takas

bk. çok yanlı denkleştirme


çok taraflı takas için benzer kelimeler


çok taraflı takas, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 't', 'a', 'r', 'a', 'f', 'l', 'ı', ' ', 't', 'a', 'k', 'a', 's', şeklindedir.
çok taraflı takas kelimesinin tersten yazılışı sakat ılfarat koç diziliminde gösterilir.