bankacılıkta takas

bankacılıkta takas İng. clearing in banking

Bankaların ellerindeki çekleri ayrı ayrı tahsil etmektense zaman, yer ve likidite tasarrufu sağlamak amacıyla takas odasında toplayarak bunları karşılıklı olarak denkleştirmeleri.


bankacılıkta takas için benzer kelimeler


bankacılıkta takas, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'n', 'k', 'a', 'c', 'ı', 'l', 'ı', 'k', 't', 'a', ' ', 't', 'a', 'k', 'a', 's', şeklindedir.
bankacılıkta takas kelimesinin tersten yazılışı sakat atkılıcaknab diziliminde gösterilir.