kaydi takas

kaydi takas İng. clearing in exchange market

Borsa oyuncularının takasa olan borçları ile takastan olan alacaklarının hesaben ödenmesi ve taşınır değer borçları ile alacaklarının hesaben teslimi.


kaydi takas için benzer kelimeler


kaydi takas, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'd', 'i', ' ', 't', 'a', 'k', 'a', 's', şeklindedir.
kaydi takas kelimesinin tersten yazılışı sakat idyak diziliminde gösterilir.