döviz takas anlaşması

döviz takas anlaşması İng. billateral swap arrangement

Merkez bankaları arasında sabit bir kur üzerinden geri satın alma koşuluyla döviz satma anlaşması.


döviz takas anlaşması için benzer kelimeler


döviz takas anlaşması, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'v', 'i', 'z', ' ', 't', 'a', 'k', 'a', 's', ' ', 'a', 'n', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
döviz takas anlaşması kelimesinin tersten yazılışı ısamşalna sakat zivöd diziliminde gösterilir.