çok terimli eğilim

çok terimli eğilim İng. polynomial trend

(Zaman dizileri) Zaman ya da uzay içerisinde sıralanmış bir diziye uyan ve genel biçimi, (…) olan eğilim.


çok terimli eğilim için benzer kelimeler


çok terimli eğilim, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 't', 'e', 'r', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'e', 'ğ', 'i', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
çok terimli eğilim kelimesinin tersten yazılışı miliğe ilmiret koç diziliminde gösterilir.