çok terimli

çok terimli

a. mat. Aralarında artı (+) veya eksi (-) işareti bulunan birçok terimden oluşan cebir ile ilgili anlatım.


çok terimli İng. polynomial

1. Bir değişkenliler için, (…)biçiminde cebirsel deyim. 2. Çok değişkenliler için, her biri bir durganla değişkenlerin eksi olmayan üstlerinin çarpımları olan terimlerin toplamı.(…)


çok terimli

bk. çok üyeli.


çok terimli için benzer kelimeler


çok terimli, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 't', 'e', 'r', 'i', 'm', 'l', 'i', şeklindedir.
çok terimli kelimesinin tersten yazılışı ilmiret koç diziliminde gösterilir.