çok yanlı denkleştirme

çok yanlı denkleştirme İng. multilateral clearing

1. Uluslararası ticarette bir grup ülkenin aralarındaki ticaretten doğan borç ve alacaklarını denkleştirerek net borç veya alacaklarını belirlemesi. 2. Günlük para işlemleri sonucunda bankaların birbirlerinden alacak veya borçlarının merkez bankasında kurulan takas odasında hesaplanarak bankaların net borç veya alacakların belirlenmesi.


çok yanlı denkleştirme için benzer kelimeler


çok yanlı denkleştirme, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'y', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'n', 'k', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
çok yanlı denkleştirme kelimesinin tersten yazılışı emritşelkned ılnay koç diziliminde gösterilir.