çok yanlı ticaret

çok yanlı ticaret İng. multilateral trade

Çok sayıda ülkenin birbirleriyle ticaret ilişkisinde bulunduğu ve bir ülkeyle olan ticaret fazlasının (açığının) bir başka ülkeyle olan ticaret açığı (fazlası) ile denkleştirilmesine dayalı uluslararası ticaret biçimi.


çok yanlı ticaret için benzer kelimeler


çok yanlı ticaret, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'y', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 't', 'i', 'c', 'a', 'r', 'e', 't', şeklindedir.
çok yanlı ticaret kelimesinin tersten yazılışı teracit ılnay koç diziliminde gösterilir.