Çok Yanlı Yatırım Garantisi Ajansı

Çok Yanlı Yatırım Garantisi Ajansı İng. Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA

Az gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilen yabancı sermaye yatırımlarını; millîleştirme, siyasal istikrarsızlık, yatırım sözleşmesinin bozulması ve kâr transfer güçlükleri gibi risklere karşı korumak amacıyla 1985 yılında Dünya Bankası grubu içinde kurulan bir örgüt.


Çok Yanlı Yatırım Garantisi Ajansı için benzer kelimeler


Çok Yanlı Yatırım Garantisi Ajansı, 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, Ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Ç', 'o', 'k', ' ', 'Y', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 'Y', 'a', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'G', 'a', 'r', 'a', 'n', 't', 'i', 's', 'i', ' ', 'A', 'j', 'a', 'n', 's', 'ı', şeklindedir.
Çok Yanlı Yatırım Garantisi Ajansı kelimesinin tersten yazılışı ısnajA isitnaraG mırıtaY ılnaY koÇ diziliminde gösterilir.