Çökgözlü döneç

Çökgözlü döneç Osm. Müteaddit hücreli rotor

Çökgözlü döneç için benzer kelimeler


Çökgözlü döneç, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, Ç harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Ç', 'ö', 'k', 'g', 'ö', 'z', 'l', 'ü', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'ç', şeklindedir.
Çökgözlü döneç kelimesinin tersten yazılışı çenöd ülzögköÇ diziliminde gösterilir.