döneç eğrisi

döneç eğrisi İng. strophoid

Dikdörtgenel konaçlara göre denklemi (…)olan düzlemsel eğri.


döneç eğrisi için benzer kelimeler


döneç eğrisi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'ç', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
döneç eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe çenöd diziliminde gösterilir.