çoklu disk programı

çoklu disk programı İng. multi disc program

çoklu disk programı için benzer kelimeler


çoklu disk programı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'l', 'u', ' ', 'd', 'i', 's', 'k', ' ', 'p', 'r', 'o', 'g', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
çoklu disk programı kelimesinin tersten yazılışı ımargorp ksid ulkoç diziliminde gösterilir.