çoklu fiyat-sürekli müzayede yöntemi

çoklu fiyat-sürekli müzayede yöntemi İng. multiple price continuous auction method

Bir taşınır değer için verilen alım satım emirlerinin fiyat ve zaman önceliği kurallarına uygun olarak tek tek karşılaştırılmasıyla oluşan fiyatlardan alım satım işleminin gerçekleştirilmesi.


çoklu fiyat-sürekli müzayede yöntemi için benzer kelimeler


çoklu fiyat-sürekli müzayede yöntemi, 36 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'l', 'u', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', '-', 's', 'ü', 'r', 'e', 'k', 'l', 'i', ' ', 'm', 'ü', 'z', 'a', 'y', 'e', 'd', 'e', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
çoklu fiyat-sürekli müzayede yöntemi kelimesinin tersten yazılışı imetnöy edeyazüm ilkerüs-tayif ulkoç diziliminde gösterilir.