bileşik fiyat çözümleme yöntemi

bileşik fiyat çözümleme yöntemi İng. conjoint price analysis method, conjoint analysis method

Bir ürünün hangi özelliklerinden dolayı tercih edildiğinin ve bu tercihe yol açan özelliklerin ürün fiyatına olan etkisinin anket, görüşme gibi araçlar kullanılarak ölçüldüğü yöntem. krş. incelikli fiyatlandırma yöntemi


bileşik fiyat çözümleme yöntemi için benzer kelimeler


bileşik fiyat çözümleme yöntemi, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
bileşik fiyat çözümleme yöntemi kelimesinin tersten yazılışı imetnöy emelmüzöç tayif kişelib diziliminde gösterilir.