aygıtla çözümleme

aygıtla çözümleme İng. instrumental analysis

Özel amaçlı ölçüm aygıtlarıyla yapılan çözümleme.


aygıtla çözümleme için benzer kelimeler


aygıtla çözümleme, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'g', 'ı', 't', 'l', 'a', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
aygıtla çözümleme kelimesinin tersten yazılışı emelmüzöç altıgya diziliminde gösterilir.