bileşik gösterge fiyat

bileşik gösterge fiyat İng. composite indicator price

Gösterge fiyata konu olan seçilmiş mal gruplarının dünya ticareti içindeki paylarına göre ağırlıklandırılmış ortalama günlük fiyatlarının aritmetik ortalaması.


bileşik gösterge fiyat için benzer kelimeler


bileşik gösterge fiyat, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'g', 'e', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', şeklindedir.
bileşik gösterge fiyat kelimesinin tersten yazılışı tayif egretsög kişelib diziliminde gösterilir.