çoközekli gelişme kuramı

çoközekli gelişme kuramı İng. multiple nuclei theory

Bir kentin bellibaşlı toprak kullanım biçimlerinin kentteki birkaç özek çevresinde toplanma eğiliminde bulunduğunu ileri süren kentsel büyüme yaklaşımı.


çoközekli gelişme kuramı için benzer kelimeler


çoközekli gelişme kuramı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'ö', 'z', 'e', 'k', 'l', 'i', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'ş', 'm', 'e', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
çoközekli gelişme kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk emşileg ilkezökoç diziliminde gösterilir.