çokyönlü kişilik sayacı

çokyönlü kişilik sayacı İng. multiphasic personality inventory

Kişiliğin çeşitli boyutlarını birlikte ölçen ölçekler tümgesi. bk. tümge


çokyönlü kişilik sayacı için benzer kelimeler


çokyönlü kişilik sayacı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'y', 'ö', 'n', 'l', 'ü', ' ', 'k', 'i', 'ş', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 's', 'a', 'y', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
çokyönlü kişilik sayacı kelimesinin tersten yazılışı ıcayas kilişik ülnöykoç diziliminde gösterilir.