dönü sayacı

dönü sayacı Fr. compte-tours

Yarışlıkta, yollarda ya da kısa uzanımlı kapalı yarış yolunda yapılan dönü yarışlarında, yarışın bitmesine kaç dönü kaldığını bildiren sayaç.


dönü sayacı için benzer kelimeler


dönü sayacı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'ü', ' ', 's', 'a', 'y', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
dönü sayacı kelimesinin tersten yazılışı ıcayas ünöd diziliminde gösterilir.