dönü yörünge etkileşimi

dönü yörünge etkileşimi İng. spin-orbit interaction

Kıvıl yükü, yanında dönüsü olan bir taneciğin deviniminden oluşan mıknatıs alan ile dönü mıknatıs ucayının etkileşimi.


dönü yörünge etkileşimi için benzer kelimeler


dönü yörünge etkileşimi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'ü', ' ', 'y', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'g', 'e', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
dönü yörünge etkileşimi kelimesinin tersten yazılışı imişelikte egnüröy ünöd diziliminde gösterilir.