konbiçim etkileşimi

konbiçim etkileşimi İng. configuration interaction

Öğecik, özdecik durularına eksicikler kaçınımını katmak için, birkaç yörüngeç konbiçiminin doğrusal bileşkesini alıp, erke dizeyinin köşegenleştirilmesiyle çok eksicikli dizge işlevini bulma yöntemi.


konbiçim etkileşimi için benzer kelimeler


konbiçim etkileşimi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'n', 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
konbiçim etkileşimi kelimesinin tersten yazılışı imişelikte miçibnok diziliminde gösterilir.