dönü

dönü Fr. Tour
dönü İng. Lap

Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur.


dönü Osm. tur

Birinci gelecek güreşçiyi seçmek için, karşılaşmalarda, aynı kilodaki güreşçiler arasında, yenilenlerin elenmesini sağlamak üzere yapılan güreş dizisi.


dönü İng. Tour

Bir üst duruma geçecek kılıçoyuncularının belli olması için , her basamakta yinelenen küme içi yarışmalarına katılan yarışmacıların yer aldıkları, eşit değerdeki kümelerden oluşan birlik.


dönü İng. spin

Temel parçacıkların ya da çekirdeğin açısal devinim büyüklüğünü belirtmekte kullanılan ve yüklerin parçacık ekseni çevresinde dönmesine ilişkin bir nitelik.


dönü

bk. spin


dönü Osm. Bent

Birçok keseklerden meydana gelen bir koşuğun her keseğine denir.


dönü Osm. tur

Yarışlıkta yapılan yarışlarda, her bir dönüşe verilen ad.


dönü İng. tour

Yarışma ve karşılaşmaların sayı, zaman ya da mesafelere göre tekrarlanan birimleri.


dönü İng. tour

Yarışma ve karşılaşmaların sayı, zaman ya da mesafelere göre tekrarlanan birimleri.


dönü İng. tour

Yarışma ve karşılaşmaların sayı, zaman ya da mesafelere göre tekrarlanan birimleri.


dönü İng. spin

fizik: Bir eksiciğin ya da bir taneciğin kendi üzerinde dönerek kazandığı devim kolcuğu.


Dönü Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Tövbe.


dönü için benzer kelimeler


dönü, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'ü', şeklindedir.
dönü kelimesinin tersten yazılışı ünöd diziliminde gösterilir.