dönü dizge geçişi

dönü dizge geçişi İng. intersystem crossing

Özdecik erke düzeyleri arasında, toplam dönüsü değişik olan düzey dizgelerinin birinden diğerine geçişi (çoğunlukla S = 1 üçlülerinden S = 0 teklilerine).


dönü dizge geçişi için benzer kelimeler


dönü dizge geçişi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'ü', ' ', 'd', 'i', 'z', 'g', 'e', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'i', 'ş', 'i', şeklindedir.
dönü dizge geçişi kelimesinin tersten yazılışı işiçeg egzid ünöd diziliminde gösterilir.