deniz geçişi

deniz geçişi

a. Denizden geçen gaz boru hattının deniz altında kalan kısmı.


deniz geçişi için benzer kelimeler


deniz geçişi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'i', 'ş', 'i', şeklindedir.
deniz geçişi kelimesinin tersten yazılışı işiçeg zined diziliminde gösterilir.