evre geçişi

evre geçişi İng. phase transition

Katı, sıvı, gaz gibi bir evrenin, bağımsız değişkenlerin belli bir noktasında başka bir evreye dönüşmesi olayı.


evre geçişi için benzer kelimeler


evre geçişi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'v', 'r', 'e', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'i', 'ş', 'i', şeklindedir.
evre geçişi kelimesinin tersten yazılışı işiçeg erve diziliminde gösterilir.