nicem geçişi

nicem geçişi İng. quantum transition

Bir öğeciksel yapının ışınım erkesi salarak ya da soğurarak bir nicem durumundan başka birine geçişi.


nicem geçişi için benzer kelimeler


nicem geçişi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 'c', 'e', 'm', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'i', 'ş', 'i', şeklindedir.
nicem geçişi kelimesinin tersten yazılışı işiçeg mecin diziliminde gösterilir.