niceleyicinin boş geçişi

niceleyicinin boş geçişi İng. vacuous occurrence of a quantifier

vx gibi bir niceleyicinin vxp biçimindeki bir tamdeyimde boş olarak geçmesi, x değişkeninin p etki alanında bağsız geçişi olmaması demektir.


niceleyicinin boş geçişi için benzer kelimeler


niceleyicinin boş geçişi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 'c', 'e', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 'b', 'o', 'ş', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'i', 'ş', 'i', şeklindedir.
niceleyicinin boş geçişi kelimesinin tersten yazılışı işiçeg şob niniciyelecin diziliminde gösterilir.