dönü nicem sayısı

dönü nicem sayısı İng. spin quantum number

Eksicik gibi temel taneciklerin bağıl nicem kuramına uymalarından doğan, kıvıl yükün tanecik ekseni çevresinde dönmesiyle ilgili sayılabilecek, ancak nicemde yalnızca birkaç değer alabilen değişken.


dönü nicem sayısı için benzer kelimeler


dönü nicem sayısı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'ü', ' ', 'n', 'i', 'c', 'e', 'm', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
dönü nicem sayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyas mecin ünöd diziliminde gösterilir.