mıknatıssal nicem sayısı

mıknatıssal nicem sayısı İng. magnetic quantum number

Kıvıl yüklü taneciklerin nicemsel dönmelerinde, ancak mıknatıs alan uygulanınca erkeleri ayrılan çakışık duruları belirleyen nicem sayısı. _


mıknatıssal nicem sayısı için benzer kelimeler


mıknatıssal nicem sayısı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ı', 'k', 'n', 'a', 't', 'ı', 's', 's', 'a', 'l', ' ', 'n', 'i', 'c', 'e', 'm', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
mıknatıssal nicem sayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyas mecin lassıtankım diziliminde gösterilir.