geçerli nicem sayısı

geçerli nicem sayısı İng. good quantum number

Özel bakışımlardan doğan nicem sayı türlerinin kesinliklerini koruyabilenleri.


geçerli nicem sayısı için benzer kelimeler


geçerli nicem sayısı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 'n', 'i', 'c', 'e', 'm', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
geçerli nicem sayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyas mecin ilreçeg diziliminde gösterilir.