nicem sayısı

nicem sayısı İng. quantum number

Nicem durularını ayırt eden, dizgenin bakışımıyla ilgili kesikli sayı.


nicem sayısı İng. quantum number

Nicemsel işleybilimde öğeciksel düzeydeki yapıların durumlarını belirleyen tam ya da buçuklu sayılar.


nicem sayısı için benzer kelimeler


nicem sayısı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 'c', 'e', 'm', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
nicem sayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyas mecin diziliminde gösterilir.