açısal nicem sayısı

açısal nicem sayısı İng. angular quantum number

Bir yörüngecin açısal devinimle ilgili nicem sayısı (örn. hidrojen atomunda).


açısal nicem sayısı için benzer kelimeler


açısal nicem sayısı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 's', 'a', 'l', ' ', 'n', 'i', 'c', 'e', 'm', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
açısal nicem sayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyas mecin lasıça diziliminde gösterilir.