çürük para

çürük para

a. esk. Ayarı düşük on akçe, sağ para karşıtı.


çürük para için benzer kelimeler


çürük para, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ü', 'r', 'ü', 'k', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
çürük para kelimesinin tersten yazılışı arap kürüç diziliminde gösterilir.