para istemi-para sunumu eğrisi

para istemi-para sunumu eğrisi İng. liquidity demand-money supply curve, LM curve

J. Hicks ve A. H. Hansen tarafından geliştirilen YATA-PATA modelinde, para istemi ile sunumunu eşitleyen yani para piyasası dengesini sağlayan faiz oranı – gayrisafî yurtiçi hasıla bileşimlerinin geometrik yeri.


para istemi-para sunumu eğrisi için benzer kelimeler


para istemi-para sunumu eğrisi, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'a', ' ', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', '-', 'p', 'a', 'r', 'a', ' ', 's', 'u', 'n', 'u', 'm', 'u', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
para istemi-para sunumu eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe umunus arap-imetsi arap diziliminde gösterilir.