döviz sunumu

döviz sunumu İng. foreign exchange supply

Uluslararası mal ve hizmet dışsatımı, sermaye dışalımı, arakazanç ve spekülasyon amaçlarıyla gerçek veya tüzel kişilerin değişik kurlardan satmak istedikleri yabancı para miktarı.


döviz sunumu için benzer kelimeler


döviz sunumu, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'v', 'i', 'z', ' ', 's', 'u', 'n', 'u', 'm', 'u', şeklindedir.
döviz sunumu kelimesinin tersten yazılışı umunus zivöd diziliminde gösterilir.