faktör sunumu

faktör sunumu İng. factor supply

İktisadi karar birimlerinin sahip oldukları üretim faktörlerini hangi koşullarda piyasada satmaya razı olacaklarını gösteren davranışlar.


faktör sunumu için benzer kelimeler


faktör sunumu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', ' ', 's', 'u', 'n', 'u', 'm', 'u', şeklindedir.
faktör sunumu kelimesinin tersten yazılışı umunus rötkaf diziliminde gösterilir.