içsel para sunumu

içsel para sunumu İng. endogenous money supply

Merkez bankasının pasif konumda olduğu durumda; hanehalkı, firma ve bankaların davranışlarıyla iktisadi hayatın gereksinimlerine göre belirlenen para sunumu.


içsel para sunumu için benzer kelimeler


içsel para sunumu, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 's', 'e', 'l', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', ' ', 's', 'u', 'n', 'u', 'm', 'u', şeklindedir.
içsel para sunumu kelimesinin tersten yazılışı umunus arap lesçi diziliminde gösterilir.