işletme sunumu

işletme sunumu

bk. firma sunumu


işletme sunumu için benzer kelimeler


işletme sunumu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', ' ', 's', 'u', 'n', 'u', 'm', 'u', şeklindedir.
işletme sunumu kelimesinin tersten yazılışı umunus emtelşi diziliminde gösterilir.