Çürükağaç kırığı

Çürükağaç kırığı Fr. Cassure du bois pourri

Çürükağaç kırığı için benzer kelimeler


Çürükağaç kırığı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, Ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Ç', 'ü', 'r', 'ü', 'k', 'a', 'ğ', 'a', 'ç', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
Çürükağaç kırığı kelimesinin tersten yazılışı ığırık çağakürüÇ diziliminde gösterilir.