dabak

dabak

1. Koyun, keçi ve sığırların, ağız, tırnak aralarında olan bir hastalık; şap hastalığı. 2. Boynuzsuz keçi vb. hayvan.


dabak

1. Yaşlanmış ağaç. 2. Dalları kesilmiş ağaç gövdesi


dabak

Yemek tabağı.


dabak

Ham deriyi işleyen (kimse).


dabak

Tabaka, yaprak


dabak

İşte, orada, şurada


dabak

hlk. Şap.


dabak için benzer kelimeler


dabak, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'b', 'a', 'k', şeklindedir.
dabak kelimesinin tersten yazılışı kabad diziliminde gösterilir.