dağ armıdı

dağ armıdı

Yabanî armut, ahlat.


dağ armıdı için benzer kelimeler


dağ armıdı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', ' ', 'a', 'r', 'm', 'ı', 'd', 'ı', şeklindedir.
dağ armıdı kelimesinin tersten yazılışı ıdımra ğad diziliminde gösterilir.