dağ itmek, (dağ eylemek)

dağ itmek, (dağ eylemek)

Ateşle yara açmak, dağ açmak


dağ itmek, (dağ eylemek) için benzer kelimeler


dağ itmek, (dağ eylemek), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', ' ', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'd', 'a', 'ğ', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
dağ itmek, (dağ eylemek) kelimesinin tersten yazılışı )kemelye ğad( ,kemti ğad diziliminde gösterilir.