doyum eylemek, (toyum eylemek)

doyum eylemek, (toyum eylemek)

Ganimete kavuşturmak, zengin etmek


doyum eylemek, (toyum eylemek) için benzer kelimeler


doyum eylemek, (toyum eylemek), 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'y', 'u', 'm', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'o', 'y', 'u', 'm', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
doyum eylemek, (toyum eylemek) kelimesinin tersten yazılışı )kemelye muyot( ,kemelye muyod diziliminde gösterilir.