doyum olmak, (toyumca olmak, toyum olmak)

doyum olmak, (toyumca olmak, toyum olmak)

Ganimete kavuşmak, zengin olmak


doyum olmak, (toyumca olmak, toyum olmak) için benzer kelimeler


doyum olmak, (toyumca olmak, toyum olmak), 41 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'y', 'u', 'm', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'o', 'y', 'u', 'm', 'c', 'a', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', 't', 'o', 'y', 'u', 'm', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
doyum olmak, (toyumca olmak, toyum olmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlo muyot ,kamlo acmuyot( ,kamlo muyod diziliminde gösterilir.