toyum

toyum

Yeter bulma, yetinme, doyum.


toyum

bk. doyum.


toyum için benzer kelimeler


toyum, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'y', 'u', 'm', şeklindedir.
toyum kelimesinin tersten yazılışı muyot diziliminde gösterilir.