dağ çayırı

dağ çayırı

a. bit. b. Dağlık bölgelerde derin ve rutubetli toprağa sahip alanlarda gelişen doğal çayır.


dağ çayırı için benzer kelimeler


dağ çayırı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', ' ', 'ç', 'a', 'y', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
dağ çayırı kelimesinin tersten yazılışı ırıyaç ğad diziliminde gösterilir.