dağ dorası (çom beldeği)

dağ dorası (çom beldeği) Fr. Veru montanun (Syndrome du)

dağ dorası (çom beldeği) için benzer kelimeler


dağ dorası (çom beldeği), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', ' ', 'd', 'o', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', '(', 'ç', 'o', 'm', ' ', 'b', 'e', 'l', 'd', 'e', 'ğ', 'i', ')', şeklindedir.
dağ dorası (çom beldeği) kelimesinin tersten yazılışı )iğedleb moç( ısarod ğad diziliminde gösterilir.