dağ

dağ

(I) a. Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümü.


dağ Far. d¥¦

(II) a. 1. Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan. 2. İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümüne kızgın bir araçla yapılan yanık. 3. mec. Büyük üzüntü, acı.


dağ

Orman.


dağ

Oyunda kale


dağ

< ET tag: dağ. || tağ || daği aşmak: yarıyı geçmek || dağ ketesi: yarıyı geçme dolayısiyle yapılan kete


dağ

< Far. dâğ: yanık. || dağ wurmak: kızdırılmış damga ile damgalamak


dağ

Yanık yarası


dağ

1. Yanık, yara. 2. Dert


dağ İng. mountain

Yerkabuğunun çıkıntılı, yüksek; eğimli yamaçlarıyla çevresine egemen ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad.


dağ Osm. cebel

(coğrafya)


dağ

Dokuma tezgâhının en üst kısmı. (Düzenli *Şavşat -Artvin)


dağ, (tağ)

Yara


Dağ Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Çevresindeki araziye göre çok yüksek olan toprak, kaya


dağ için benzer kelimeler


dağ, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', şeklindedir.
dağ kelimesinin tersten yazılışı ğad diziliminde gösterilir.